Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Zuid | Oud-Zuid

Alle plannen waarop gestemd kon worden

Loading...


 • QETC - LIVE THEATER 2020 - MET SOCIAL DISTANCING

  Gebied:Oud-Zuid
  12000
  Kosten:12000
  0
  37026

  QETC - LIVE THEATER 2020 - MET SOCIAL DISTANCING


  Toneelgroepen en theaters zijn hard getroffen door de corona-crisis. Wij hebben daarom hulp nodig om (nieuwe) bezoekers uit de buurt Oud-Zuid terug te laten keren naar het theater. Stichting QETC is al sinds 2002 het toonaangevende theatergezelschap in Amsterdam Oud-Zuid voor mensen uit tientallen landen en voor de LGBT+ community. Toch trekken onze hoogwaardige producties een publiek die voor 50% uit Nederlandstaligen bestaat en die uit alle rangen en standen komt.
  • In november speelt Talking Heads van Alan Bennett. Deze 2 komische stukken behandelen thema's als eenzaamheid, verslaving, psychische aandoeningen, seksualiteit en diversiteit.
  • Zitplaatsen zijn verminderd vanwege de 1,5meter regel. Hierdoor is het lastig om de theaterhuur, rechten en andere kosten te dekken. Zelfs doormiddel van creatieve manieren bedenken om meer zitplaatsen te creëren, kleine cast en speelruimte in het midden van de zaal, is er alsnog een maximum van 100 stoelen per evenement, (Totaal huur theater is €9000)
  • U heeft dan ook zelf een voordeel door te stemmen want als onze aanvraag succesvol is, dan komen bewoners Oud-Zuid in aanmerking voor korting op kaartjes.
  • Wij zijn de Queen’s English Theatre Company en al sinds 2002 willen wij Amsterdammers laten genieten van hoogwaardig Engelstalig toneel. Ons publiek is 50% Nederlands en 50% Internationaal. Naast dat vorige speelstukken erg aantrekkelijk waren voor de locale LGBT+ gemeenschap, zijn er ook vele gezinnen en ‘internationals’ die terug komen naar onze voorstellingen. Zie ook www.Qetc.nl
  • Deze productie is in de ronde, zodat de toeschouwers dicht bij de actie kunnen blijven terwijl ze nog steeds ver van elkaar verwijderd zijn.
  • Wij willen diversiteit vieren, mensen van 20+ nationaliteiten en culturen uit Oud-Zuid samen brengen en veilig genieten van live theater. Ga dus nu op ons plan stemmen en ‘come back together!’

  Gebied: Oud-Zuid


  12000
 • Beter een goede buurt

  Gebied:Oud-Zuid
  32320
  Kosten:32320
  0
  36898

  Beter een goede buurt


  Buurtbewoners zetten zich met elkaar in voor een mooie, sociale en levendige buurt. Het plan voor ‘Beter een goede buurt’ is ontwikkeld samen met buurtbewoners en lokale organisaties.
  • We zijn een zeer enthousiaste groep van ruim 40 actieve, betrokken buurtbewoners en organisaties die zich al actief inzetten voor de buurt.
  • Om initiatieven, activiteiten en gezelligheid structureel te kunnen blijven aanbieden en ondersteunen, zetten we het (30ste) Amsterdams Stadsdorp op.
  • Met het buurtbudget kunnen we vrijwilligers opleiden en begeleiden, de buurt mooier en groener maken, activiteiten organiseren en nog veel meer!
  • Er is speciale aandacht voor buren die eenzaam zijn, niet mobiel zijn, of op andere manier ondersteuning kunnen gebruiken.
  • Zomer 2021 hoort de Hoofddorppleinbuurt 100 jaar bij Amsterdam. We bedenken met elkaar hoe, met als doel: de buurt mooier, socialer en levendiger maken.
  • Nu al aangevraagd: Buurtwandelingen, verhalen, kinderactiviteiten, groenprojecten, kunstprojecten, ontmoeten, eten, muziek, schoonmaakacties.

  Gebied: Oud-Zuid


  32320
 • Tegels eruit, groen erin!

  Gebied:Oud-Zuid
  45000
  Kosten:45000
  0
  36908

  Tegels eruit, groen erin!


  Tuinen zijn vaak sterk versteend in Oud-Zuid. Dat geeft water- en hitte overlast en is niet erg gezond. We helpen je tuin te ont-tegelen en te vergroenen. Samen maken we je buurt weer wat gezonder.
  • Gratis tegels wegbrengen. Alle tegels die je over hebt nemen we mee. En we adviseren over het hergebruik van tegels, als je dat wilt.
  • Gratis aarde erin. Kun je extra grond gebruiken? We leveren gezonde aarde. Teeltaarde, tuinaarde? Jij mag het zeggen. Max. 4 m3 per tuin.
  • Gratis bomen erin. Wil je een boom? Onze tuinarchitect kan je adviseren welke perfect voor jouw en je tuin is. Zo lang de voorraad strekt.
  • Gratis informatie avonden. We organiseren infoavonden over de klimaatbestendige en biodiverse tuin. Wat is het? Hoe kun je er met je tuin mee aan de slag?
  • Gratis tuinadvies. Na een persoonlijk gesprek maken we een schets voor je tuin. Inrichting en beplanting. En we geven een ontwerp workshop. Zo kun je perfect aan de slag.
  • Buurtactie. We gaan in één buurt tuinen onttegelen en vergroenen. In één dag. Aan de slag met zijn allen. De groene energie spat er van af!

  Gebied: Oud-Zuid


  45000
 • Buurtwerkplaats Oud-Zuid

  Gebied:Oud-Zuid
  2500
  Kosten:2500
  0
  36909

  Buurtwerkplaats Oud-Zuid


  De Buurtwerkplaats heeft als doel jong en oud te leren, om het milieu te sparen en hun spullen te repareren in een buurtwerkplaats.
  • Garage, leeg pand of oude keet wordt Buurtwerkplaats waar allerlei (gebruiks)-voorwerpen in en om het huis kunnen worden hersteld.
  • Werkplaats wordt door een buurtconciërge beheert. Een zelfstandige baan, kleinschalig, milieuvriendelijk, zelfredzaam en betaalbaar.
  • Samen met scholen kunnen techniek-projecten uitgevoerd worden en jongeren gestimuleerd worden om dingen te repareren voor andere buurtbewoners.
  • Vakmensen worden uitgenodigd om in de buurtwerkplaats les te geven in metaal- en houtbewerking, lijmen en afwerkingstechniek, etc.
  • Lessen tegen betaling voor belangstellende jong en oud.

  Gebied: Oud-Zuid


  2500
 • Start van de ‘belauto’ HeenenWeer Oud-Zuid

  Gebied:Oud-Zuid
  12600
  Kosten:12600
  0
  36910

  Start van de ‘belauto’ HeenenWeer Oud-Zuid


  Voor €1 korte ritjes met een elektrische ‘belauto’ voor iedereen. De ‘belauto’ van HeenenWeer Oud-Zuid verzorgt met vrijwilligers korte ritjes in de buurt voor maar € 1. Dit initiatief is van groot belang voor iedereen met een (tijdelijke) mobiliteitsbeperking.
  • Kunt u geen 500 meter meer zelfstandig lopen? Maak dan gebruik van deze buurtvoorziening. Naar de kapper, de opticien, de supermarkt of de huisarts, alles kan, als het maar in Oud-Zuid is. Uit onderzoek is gebleken dat er een grote behoefte bestaat aan zo’n passende en betaalbare buurtoplossing.
  • De ‘belauto’ is ook bedoeld voor mensen met een kleine beurs en een beperkte actieradius. Ook zij zijn afnemers van het zorg- en welzijnsaanbod, ook zij willen zelf hun boodschappen kunnen blijven doen. Daarom is de prijs per rit bewust laag gehouden. De ‘belauto’ HeenenWeer Oud-Zuid is er voor iedereen!
  • Dit buurtinitiatief verdient niet alleen de instemming en de steun van alle bewoners van Oud-Zuid, maar ook die van de ondernemers en het stadsdeel. Breng dus allemaal uw stem uit op de ‘belauto’.

  Gebied: Oud-Zuid


  12600
 • Schaakplein Stadionplein

  Gebied:Oud-Zuid
  8500
  Kosten:8500
  0
  36911

  Schaakplein Stadionplein


  Het realiseren van een openbare schaakplek (4x4m) met grote schaakstukken in bewaarkisten op het Stadionplein.
  • Een perfecte plek voor jong en oud, ongeacht culturele achtergrond, om samen te schaken, een praatje te maken, en contact te leggen.
  • Jeugd kan hiermee in de buitenlucht bekend worden met schaken, een niet digitale spel/game mogelijkheid.
  • Een schaakmogelijkheid, die ons leert en aantoont, dat beheersing van impulsiviteit en nadenken loont.
  • De mogelijkheid voor geïnteresseerden om schaaklessen te volgen van een gediplomeerd schaaktrainer, en schaaktoernooien te organiseren.
  • Beheer van de sleutel van de schaakstukkenkisten door café Jack Stadionplein.
  • Schaakplein Stadionplein wordt ondersteund door Max Euwe schaakcentrum.

  Gebied: Oud-Zuid


  8500
 • Boomspiegel vlonders

  Gebied:Oud-Zuid
  40000
  Kosten:40000
  0
  36912

  Boomspiegel vlonders


  De boomspiegels kaderen d.m.v. houten vlonders. Geeft een warm en strak straatbeeld. Voorkomt dumpen afval, geen hondenpoep en losse fietsen. Ook de scheve ingezakte randen van boomspiegel zijn hiermee uit beeld.
  • Verpaupering van straat tegen gaan; boomspiegel wordt nu als dumpplek gebruikt voor afval, fietsen en prullenbak.
  • Bescherming; door plaatsen van vlonders bescherm je de stam van de boom. Vlonder wordt om bestaande planten in boomspiegel gemaakt.
  • Uitstraling en eenheid in de straat; de houten vlonders (duurzaam Europees hardhout) geven een warme uitstraling en zorgen voor eenheid.
  • Uitlichten van de hele boom; ook de stam en boomspiegel verdient een mooi en net aanzicht. Onderhoudsvrij.
  • Charme terugbrengen straat; na jarenlange verwaarlozing van straat en bomen (ca 100 jaar oud) is straat aan vernieuwing toe.
  • Wortels Platanen; wortels groeien boven de grond en zorgen voor verzakking boomspiegel-rand. Na plaatsen vlonders valt dit uit het oog.

  Gebied: Oud-Zuid


  40000
 • De verhalen van Oud-Zuid

  Gebied:Oud-Zuid
  49902
  Kosten:49902
  0
  36913

  De verhalen van Oud-Zuid


  De verhalen van Oud Zuid kunt u ontdekken tijdens een wandeling door Oud Zuid. Op 100 locaties waarachter een bijzonder verhaal schuilt komt een bordje te hangen.
  • Ontdek 100 bijzondere verhalen over de bewoners, architectuur, natuur en geschiedenis van Oud Zuid.
  • Bewoners en bezoekers leren de buurt beter kennen en hebben een extra reden om naar buiten te gaan op zoek naar bijzondere verhalen.
  • Iedereen mag bewoners of locaties uit Oud Zuid aandragen voor een bijzonder verhaal via verhalen@deverhalenvanoudzuid.nl
  • Bewoners die worden geselecteerd voor een bijzonder verhaal mogen een andere buurtbewoner aandragen voor een nieuw verhaal.
  • Op de website deverhalenvanoudzuid.nl worden alle verhalen op een kaart geplaatst, zodat de verhalen voor iedereen toegankelijk zijn.
  • Samen geven we met ‘De verhalen van Oud Zuid’ onze buren, de buurtbewoners en bezoekers een extra kijkje in de keuken van onze wijk.

  Gebied: Oud-Zuid


  49902
 • Meer verbinding door gewijzigd middenplantsoen Van Tuyll

  Gebied:Oud-Zuid
  40000
  Kosten:40000
  0
  36914

  Meer verbinding door gewijzigd middenplantsoen Van Tuyll


  Onze straat heeft een ruim groen middenplantsoen en daar willen we als buurt meer van genieten. Ons plan is om meer recreatieve ruimte te creëren voor de bewoners zodat het groen beter kan worden ervaren. Openheid is hierbij het sleutelwoord, zodat rondhangen onaantrekkelijk is en ontmoeting wordt gefaciliteerd. Kerndoelen: - verbinding tussen buurtbewoners - een buitenfunctie toevoegen voor bewoners van alle leeftijden - meer gebruik en meer levendigheid - verbinding maken tussen Stadionplein en onze straat
  • Een langzame wandelroute creëren zodat de bestaande mooie bomen en beplanting beter tot zijn recht komt.
  • Een klein deel van het plantsoen maken we geschikt om te verpozen. Met ruimte voor een recreatieve jeu de boules baan voor jong en oud
  • Een deel van het bestaande groen is aan onderhoud toe. De rozenstruiken tussen de berken en lindebomen worden vrijgemaakt van onkruid en aangevuld met planten die meer kleur en diversiteit brengen.
  • De fietsenrekken worden vervangen door de moderne, compactere variant (nietjes) zodat er meer vrije (groene) ruimte ontstaat.

  Gebied: Oud-Zuid


  40000
 • Fietsvrije stoep Beethovenstraat

  Gebied:Oud-Zuid
  15000
  Kosten:15000
  0
  37012

  Fietsvrije stoep Beethovenstraat


  Hele dag door fietsen mensen op de stoep. Het algemene veiligheidsgevoel gaat eraan. Er MOET direct actie komen. Ons idee is om mooie plantenbakken te plaatsen in deze straat zodat men niet meer fietst op de stoep.
  • Op het trottoir zijn inmiddels vele fietsenrekken geplaatst en mede door de vele terrassen is het gedeelte om te lopen als voetganger aanzienlijk verminderd. De plantenbakken worden verankerd in de stoep zodat deze niet schots en scheef gaan staan en het straatbeeld minder mooi zou worden.
  • In het kader van duurzaamheid en schoonheid plaatsen we mooie plantenbakken.
  • Het is tevens een upgrade van de prachtige Beethovenstraat, een van de mooiste winkelstraten van het land, waar verloedering en veiligheid om de hoek schuilt.
  • Ons idee is om mooie plantenbakken neer te zetten in het begin, midden en einde van de diverse delen in de Beethovenstraat teneinde te voorkomen dat men zonder er bij na te denken met grote snelheid fietst.
  • Daarnaast komen er op diverse plekken vlakbij de bakken groene stoeptegels met daarop gemeld FIETSVRIJE zone, en VERBODEN TE FIETSEN (optie)

  Gebied: Oud-Zuid


  15000
 • VERBETERING VAN DE SKATEPLEK MUSEUMPLEIN

  Gebied:Oud-Zuid
  40000
  Kosten:40000
  0
  36906

  VERBETERING VAN DE SKATEPLEK MUSEUMPLEIN


  We hebben het idee om deze plek te verbeteren zodat skaters en steppers nog beter van deze plek kunnen profiteren dan hoe het er nu bij staat. Het moet een plek worden voor jong en oud, beginners en pro's die daar kunnen oefenen, naar elkaar komen kijken en van elkaar kunnen leren. Een plek vol plezier en een meer compleet plein.
  • In de wetenschap dat er in 2021 een 1 op 1 vervanging van de halfpipe op de planning staat en daar ook een budget voor is gereserveerd willen we graag een aanvulling vragen via het buurtbudget voor een verbetering van de bestaande skateplek. Op deze manier kunnen we meepraten over het nieuwe ontwerp en nieuwe ideeen inbrengen. We zouden een pool of nieuwe ramps kunnen aanbevelen. Of bankjes die zowel als skateobject gebruikt kunnen worden of als zitbankjes.
  • De plek is populair en heeft een aantrekkingskracht op jongeren. Juist in deze tijd waarin veel kinderen graag achter schermpjes zitten is het belangrijk om leuke buitenspeelplekken te maken en voor de leeftijdsgroep die de speeltuin is ontgroeid. het biedt een andere social community.
  • Er zou met skateverenigingen en bouwers van skateparken kunnen worden gepraat voor goede ideeen. Ook kunnen we vragen naar de ervaringen van skaters op het Olympiaplein en het onlangs geopende park op Zeeburg. Wat werkt echt goed?
  • Het is een prettige en rustige plek, de huizen van de bewoners rondom het plein zijn op ruime afstand van deze skateplek. Ook zijn er geen autos nabij, zodat het voor kleinere kinderen een veilige zone is zodat ouders met een gerust hart hun kinderen kunnen laten spelen.
  • Urban sports zijn de trend van het moment. Iedereen kan het beoefenen zonder veel geld te hoeven uitgeven. Urban sports dagen je uit te bewegen in de stad en het is laagdrempelig om te doen.
  • Het geheel moet passen in de stijl van het design en het architectonische plan van het Museumplein.

  Gebied: Oud-Zuid


  40000
 • Een mooier Vondelpark

  Gebied:Oud-Zuid
  13083
  Kosten:13083
  0
  36902

  Een mooier Vondelpark


  De zeven plaskooien in het Vondelpark aankleden met banners met illustraties die bij het park passen. Het materiaal is jaarlijks opnieuw te gebruiken en hufterproof.
  • Betere uitstraling van de plaskooien in het Vondelpark! En daarmee het park zelf.
  • Een jury (met mensen die het park, de gemeente en de kunstcommissie vertegenwoordigen) kiest uit drie voorgestelde ontwerpen.
  • Eindelijk een buitentoilet in het Vondelpark dat voor iedereen uitnodigend is.
  • Met respect voor het monumentale karakter van het park en de artistieke voorwaarden van de gemeente.
  • Hufterproof, stevig materiaal, goed te reinigen.
  • Ieder seizoen opnieuw te gebruiken.

  Gebied: Oud-Zuid


  13083
 • Het verhaal van de plastic bank

  Gebied:Oud-Zuid
  25800
  Kosten:25800
  0
  36903

  Het verhaal van de plastic bank


  Onze campagne bestaat uit drie hoofdonderdelen: een lokale opruiming in Amsterdam Zuid, een nieuwe parkbank gemaakt van het afval dat is verzameld en geïnstalleerd voor openbaar gebruik en een videocampagne die op de bank toegankelijk is via QR-code.
  • De videocampagne vertelt het verhaal van de bank, informeert het publiek over de gevaren van plastic, belicht de lokale bedrijven en individuen die zich inzetten om dit probleem te bestrijden en geeft de kijker informatie over hoe ze veranderingen in hun leven kunnen aanbrengen om een directe impact te hebben in onze stad en onze wereld.
  • De videocampagne heeft tot doel duidelijk te maken dat hoewel initiatieven zoals opruimen van de gemeenschap en plastic recycling nuttig zijn, maar ze daarmee het probleem niet oplossen.
  • We willen een holistische kijk geven op, en tastbare oplossingen bieden terwijl we tegelijkertijd het geweldige werk dat al in Amsterdam wordt gedaan benadrukken, en de stad een mooie en functionele nieuwe bank geven die zich onderscheidt van de rest.

  Gebied: Oud-Zuid


  25800
 • Postzegelpark Schinkelkade

  Gebied:Oud-Zuid
  11550
  Kosten:11550
  0
  36904

  Postzegelpark Schinkelkade


  Buurtbewoners zijn een groene ontmoetingsplek aan het creëren – een gezellig en veilig "Postzegelpark" voor de buurt! We willen Amsterdam nog mooier en groener maken!
  • Postzegelpark Schinkelkade is een groene oase: ontmoetingsplek voor de buurt, rustplek voor ouderen en plek voor een spontane picknick.
  • Het totaalplan bestaat uit een combinatie van banken, plantenbakken en tafeltjes. Het is robuust ontworpen, met minimaal onderhoud.
  • Het plan is samen met de buurt, gemeente en leveranciers ontworpen. De eerste fase is al succesvol uitgevoerd: groene plantenbakken.
  • Wij willen fase 2 daarom zo snel mogelijk realiseren: twee hoekbanken met tafels, en afvalbak en een schaakspel.
  • De tweede fase heeft alleen nog financiële steun nodig, om het hele project af te ronden!
  • Wilt u op de hoogte te blijven of zelf ook mee doen? U kunt het initiatief volgen op Instagram: @Postzegelpark_Schinkelkade

  Gebied: Oud-Zuid


  11550
 • Rouwruimte Krachtgroep Trauma & Geweld

  Gebied:Oud-Zuid
  20000
  Kosten:20000
  0
  36905

  Rouwruimte Krachtgroep Trauma & Geweld


  Rouwruimte voor trauma's en geweldervaringen ongeacht de achtergrond, ook een krachtgroep ruimte, veilig ontmoetingsplek voor vrouwen/ mannen en kinderen die te maken hebben (gehad) met (ex-)partnergeweld en/ of trauma's. Mensen met psychische of emotionele mishandeling, fysieke mishandeling, alsmede seksueel misbruik, stalking, andere trauma's en geweldervaringen.
  • Mensen met geweldervaringen en/ of trauma hebben meer veiligheid en bescherming nodig, ook nadat zij uit hun relatie/ ervaring zijn gestapt.
  • Omgeving en sociale steun, een helende groep kan veel betekenen voor de mensen nog langdurig geconfronteerd met de gevolgen van het geweld en/of andere trauma's.
  • Welke directe hulp biedt de veilige plek? Hulp via advies of een luisterend oor, ervaringsdelen, doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties op een geheime manier. Samenwerking met andere organisaties, zoals Prezens is mogelijk.
  • Via organiseren van krachtgroepen mensen worden hier in contact gebracht met anderen met vergelijkbare ervaringen en krijgen hier de informatie, die zij nodig hebben om weer zelfstandig leven, buiten isolement en zelfvertrouwen op te bouwen om in hun eigen kracht te komen.
  • Wat willen wij ermee bereiken? Mensen met elkaar verbinden en ondersteuning bieden gebaseerd op ervaringsdeskundigheid, zonder oordeel of focus op de (culturele) achtergrond. Het is positief, krachtig, leuk en helend!
  • Het is fijn om op deze manier mensen met dergelijke problematiek te kunnen helpen. Ze kunnen of willen niet altijd terecht bij formele hulp en contact met lotgenoten met behulp van een krachtgroep is erg effectief!

  Gebied: Oud-Zuid


  20000
 • Shine Social Club

  Gebied:Oud-Zuid
  25000
  Kosten:25000
  0
  36899

  Shine Social Club


  Shine Social Club is een gratis app voor oudere volwassen om nieuwe vrienden te maken op basis van dezelfde interesses bij hun in de buurt.
  • Eenzaamheid onder ouderen volwassen is groot, zelfs in het grote en drukke Amsterdam Zuid. Shine Social Club is een gratis app voor oudere volwassen om nieuwe vrienden te maken op basis van dezelfde interesses bij hun in de buurt. Wat wij willen doen is zo veel mogelijk mensen laten weten dat wij bestaan en de app laten gebruiken om eenzaamheid tegen te gaan.
  • Wij hebben hulp nodig de app te promoten zodat de doelgroep van het bestaan af weet en de app kan downloaden. Daarbij willen wij de potentiele gebruikers die digitaal niet genoeg onderlegd zijn deze vaardigheden bijbrengen zodat ze zelfstandig leren de app te gebruiken.
  • Wij hebben behoefte aan: - Budget voor marketing en ontwikkeling van app; - Vrijwilligers die de doelgroep digitale vaardigheden kunnen en willen bijbrengen; en - Ambassadeurs, dus mensen die de app al gebruiken en willen optreden namens Shine Social Club.
  • Wat wij  ermee willen bereiken is dat ouderen volwassenen in Amsterdam Zuid zich minder eenzaam gaan voelen. Het doel is dus heel strak omkaderd: eenzaamheid bij ouderen volwassenen in Amsterdam Zuid laten verminderen.
  • De app is bedoeld voor ouderen volwassenen. Het is niet strak omkaderd met leeftijd, maar als richtlijn wordt 60 jaar en ouder geroepen. Echter, als iemand jonger is, is die uiteraard meer dan welkom!
  • De app is in beta (testversie) momenteel gratis te downloaden in zowel de Google Play Store als de Apple App Store. Het doel is met het budget de app te verbeteren en vele gebruikers zich te laten aanmelden. Voor meer informatie en/of vragen, bezoek de Shine Social Club website: http://www.shinesocial.club

  Gebied: Oud-Zuid


  25000
 • Plantsoen Olympiaplein wordt 'buurttuin'

  Gebied:Oud-Zuid
  35000
  Kosten:35000
  0
  36900

  Plantsoen Olympiaplein wordt 'buurttuin'


  Een gespiegeld plantsoen is toegankelijker en veiliger voor de buurtbewoners daardoor wordt het een ‘buurttuin’ i.p.v.een stukje gras met 3 verscholen bankjes.
  • Planten aanbrengen voor de kleur, gezelligheid en de bijen en ander stadsmeubilair (bankjes).
  • Spiegelen van het plantsoen, de heg verplaatsen van de huizenkant naar de straatkant en heg om de containers. (minder zwerfafval) (als optie)
  • Buurtbewoners, die geen tuin of balkon hebben gaan vaker buiten op straat zitten, wel zo fijn om dan een buurttuin te hebben.
  • De veiligheid wordt vergroot voor kinderen (de doorgang naar de openbare weg is afgesloten) en de controle op ongewenste activiteiten.

  Gebied: Oud-Zuid


  35000
 • Muziektent Vondelpark

  Gebied:Oud-Zuid
  5080
  Kosten:5080
  0
  36901

  Muziektent Vondelpark


  Het zou geweldig zijn als die mooie Muziektent weer gebruikt wordt zoals dit historische object in ons monumentale park bedoeld is. Ontspanning en verbinding biedend. Omwonenden die hun raam openzetten en van mooie muziek genieten, bezoekers die verwonderd blijven stilstaan om te luisteren, musici die hun talenten weer kunnen laten zien en horen !
  • Prachtige historische Muziektent in Vondelpark weer in gebruik
  • Een podium, inkomen en applaus voor werkeloze musici
  • Het bieden van ontspanning en verbinding met bezoekers en omwonenden

  Gebied: Oud-Zuid


  5080
 • Buurttuin Oud-Zuid

  Gebied:Oud-Zuid
  15000
  Kosten:15000
  0
  36907

  Buurttuin Oud-Zuid


  Elkaar ontmoeten en samen tuinieren. Oud schoolplein wordt buurttuin met gezellige zitjes. Vlinder- en insectentuin en pluktuin met groenten, kruiden en bloemen.
  • Bevordert de sociale buurtcohesie. De Buurttuin wordt een beschutte maar toegankelijke, groene ontmoetingsplek voor en door buurtgenoten, jong en oud.
  • Tuinieren is goed voor de geest en gezondheid. Een ontspannen activiteit die veel voldoening geeft.
  • Unieke plek voor voorlichting over gezonde voeding aan jong en oud in de buurt samen met de ZuiderMRKT en Vondeldorp
  • Voorbeeld van een ‘Groen hart’ in stenig Amsterdam! Groen voorkomt wateroverlast en verkoelt de stad in de hete zomer.
  • Samen koken in de keuken van de Buurtkamer In de oude Paulus school), met de groenten en kruiden uit de Buurttuin.
  • Na afloop van de tuinklusdagen (ouder/kind en junioren/senioren), drink je met z’n allen nog wat in de Buurtkamer.

  Gebied: Oud-Zuid


  15000

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
refresh

Cancel