Dit plan is door naar de haalbaarheidstoets

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan heeft meer dan 50 likes gehaald en wordt getoetst op haalbaarheid.

Plastic afval / plastic waste

Door: gertruud langedijk
18 juni 2020

Wij willen graag bewustwording creëren in Amsterdam (zuid) over het gebruik van plastic en hergebruik onder de bewoners stimuleren.

 
 
Plastic afval
Plastic is een probleem waar we de rest ons leven mee te maken zullen krijgen. Plastic gaat honderden jaren mee en is slechts selectief recyclebaar, waardoor het op lokaal niveau zeer waarschijnlijk onze straten, onze tuinen en ons watersysteem zal vervuilen. Overal in Amsterdam kan de aanwezigheid van plastic in openbare ruimtes problematisch en ontmoedigend zijn in onze gezamenlijke inspanning om onze stad zo mooi te houden zoals we allemaal weten dat het zo is. We willen een project voorstellen dat zowel de effecten van plasticvervuiling in heel Amsterdamse Zuid bestrijdt en tegelijkertijd het potentieel laat zien dat elke burger heeft om verandering te bewerkstelligen, en het potentieel van ons als stad om betere alternatieven te bedenken voor onze consumptie en verwijdering van plastic. Door ons eerst te concentreren op de lokale plaatsen die helpen bij het recyclen van plastic materialen, zoals het Zero Waste Lab, en het verminderen van het plasticverbruik, zoals de Little Plant Pantry, willen we de mensen achter deze initiatieven onder de aandacht brengen en hun verhaal horen. Ten tweede zullen we ons richten op het verwijderen van afval door een afvalinzamelingsdag in de buurt te houden. Alle plastic dat op die dag wordt ingezameld, wordt omgezet in een groot en decoratief object (een plastic afvalbak of een bankje in het park) dat zowel de gemeenschap dient als een voorbeeld is van dat potentieel van slimme afvalverwerking. In samenwerking met een industrieel ontwerper en een filmmaker zal het resultaat van dit project een nuttig en mooi object zijn dat de buurt nog vele jaren kan koesteren, en een reeks video's die dit gemeenschapsinitiatief van burgers, ondernemers stadsambtenaren benadrukken.
Bij meer dan 50 likes wordt er door de gemeente naar gekeken!!
 
Plastic waste
Plastic is a problem that we as a species will be facing for the rest of time. Lasting for hundreds of years, plastic is only selectively recyclable which makes it, on a local level, very likely to pollute our streets, our gardens and our water system. All over Amsterdam, the presence of plastic in public spaces can be problematic and discouraging in our collective effort to keep our city as beautiful as we all know it to be. We want to propose a project that both combats the effects of plastic pollution all over the Zuid neighborhood of Amsterdam while showing the potential each citizen has to enact change, and the potential of us as a city to devise better alternatives to our consumption and disposal of plastic. By focusing first on the local places that help recycle plastic materials, like the Zero Waste Lab, and reduce plastic consumption, like the Little Plant Pantry, we want to highlight and praise the people behind these initiatives and have their story heard. Secondly, we will focus on trash disposal by having a waste collecting day in the neighborhood. All plastic collected on that day will be converted into a large and decorative object (either a plastic waste bin or a park bench) that both serves the community and exemplifies that potential of smart waste disposal. Partnering with an industrial designer and a filmmaker, the outcome of this project will be an object that is both useful and beautiful that the neighborhood can cherish for many years to come, and a series of videos that highlight this community initiative from citizens, business owners and city officials. 
When we have more than 50 likes our township will look into the plan.


Argumenten

Argumenten voor

Jan Schrijver | 18 juni 2020 15:32

Plastic is een van de grootste plagen van onze tijd. Alleen MINDEREN helpt. Recyclen etc is mooi, maar geen oplossing, want intussen komt er alleen maar meer bij.
Wij zijn al een jaar bezig met plasticloos boodschappen, tot de corona roet in het eten gooide (de slager wil onze glazen bakjes niet meer vullen, veel producten worden niet meer onverpakt aangeboden).
Zijn graag bereid ervaringen te delen.Floortje Bijvoet | 20 juni 2020 11:27

Super initiatief! Lokaal, duurzaam en sociaal. Ik heb een projectvoorstel ingediend van een meubelstuk, waarbij ik dit graag toe zou passen. Mocht jullie dit aanspreken dan zou ik graag samenwerken! https://buurtbudgetzuidoudzuid.amsterdam.nl/plan/16516Dorien Kres | 4 juli 2020 15:13

Ik vind het een prachtig idee. Hopelijk wel mooie bankjes. Alle kleine beetjes helpen tegen het plastic afval.Argumenten tegen

Janna Marcella | 1 juli 2020 15:45

paar honderd jaar duurt.
Plastic blijft altijd slijten. Als je een product recycled verleng je dit slijtproces dus alleen maar.
Helemaal als je de gerecyclede objecten buiten plaatst slijten ze door regen, wind, aanraken. .. Deze microbead en nano bead komen in de grond, in het water en je ademt ze in. Niet goed voor het milieu en niet goed voor je gezondheid!
Helaas is recycling niet de oplossing. Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel