Ingediende plannen met voldoende likes worden in juli en augustus getoetst op haalbaarheid.

Buurtbudget Oud-Zuid

Als bewoner van Oud-Zuid bepaalt u welke plannen en initiatieven in uw buurt worden uitgevoerd! Plannen met voldoende likes (in de eerste ronde) worden nu door stadsdeel Zuid getoetst op haalbaarheid. Hieronder kunt u zien welke plannen dit zijn. Eind augustus, begin september wordt de uitslag bekend van de haalbaarheidstoets.

Uiteindelijk gaan maximaal 25 plannen door naar de laatste ronde. In deze ronde geeft u samen met andere bewoners van Zuid aan welke plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

U wordt via deze website op de hoogte gehouden van de uitslag van de haalbaarheidstoets en het vervolgtraject. Planindieners houden we rechtstreeks op de hoogte.

Kijk voor de spelregels, beoordeling van plannen en andere informatie op: amsterdam.nl/buurtbudgetzuid

1 t/m 30 juni

Inzenden plannen voor Oud Zuid

1 juni t/m 14 juli

Likes verzamelen en uitdelen

15 juli t/m september

Gemeente voert haalbaarheidstoetsen uit

september

25 plannen komen online te staan

september/ oktober

Online stemmen en begroten

Plannen voor Oud-Zuid

Loading...

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel